Hội nghị Cấp cao ASEAN +3 ủng hộ sớm kết thúc đàm phán RCEP

Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 22 diễn ra sáng 4.11 tại Thái Lan. Ảnh: Asean2019.go.th.
Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 22 diễn ra sáng 4.11 tại Thái Lan. Ảnh: Asean2019.go.th.
Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 22 diễn ra sáng 4.11 tại Thái Lan. Ảnh: Asean2019.go.th.
Lên top