Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản, ứng phó đại dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Khuyên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Khuyên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Khuyên
Lên top