Hội nghị ASEAN và ASEAN+3 về COVID-19 sẽ theo hình thức trực tuyến

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tại họp báo quốc tế về Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN và Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về COVID-19. Ảnh: Nhật Hạ.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tại họp báo quốc tế về Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN và Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về COVID-19. Ảnh: Nhật Hạ.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tại họp báo quốc tế về Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN và Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về COVID-19. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top