Hội nghị AMAF lần thứ 40: Sẽ xem xét và thông qua 23 Kế hoạch hành động, hợp tác

Hội nghị AMAF 40 tại Hà Nội. Ảnh: Kh.L
Hội nghị AMAF 40 tại Hà Nội. Ảnh: Kh.L
Hội nghị AMAF 40 tại Hà Nội. Ảnh: Kh.L
Lên top