Đại tướng Lê Đức Anh:

Hồi ký oanh liệt về chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975

Trung tướng Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 - thăm động viên các chiến sĩ của Tiểu đoàn tăng - thiết giáp, Quân khu 9 tháng 5.1976. Ảnh: T.L
Trung tướng Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 - thăm động viên các chiến sĩ của Tiểu đoàn tăng - thiết giáp, Quân khu 9 tháng 5.1976. Ảnh: T.L
Trung tướng Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 - thăm động viên các chiến sĩ của Tiểu đoàn tăng - thiết giáp, Quân khu 9 tháng 5.1976. Ảnh: T.L
Lên top