Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC chúc mừng Việt Nam phê chuẩn CPTPP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong cuộc gặp các doanh nghiệp Mỹ thành viên của liên minh doanh nghiệp Mỹ trong APEC. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong cuộc gặp các doanh nghiệp Mỹ thành viên của liên minh doanh nghiệp Mỹ trong APEC. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong cuộc gặp các doanh nghiệp Mỹ thành viên của liên minh doanh nghiệp Mỹ trong APEC. Ảnh: VGP.
Lên top