Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt hồ sơ đặc xá năm 2021

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 chủ trì buổi họp. Ảnh: Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 chủ trì buổi họp. Ảnh: Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 chủ trì buổi họp. Ảnh: Hải Minh
Lên top