Hội đồng nhân quyền thông qua nghị quyết do Việt Nam là đồng tác giả

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Dương Chí Dũng tại Khóa họp lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG.
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Dương Chí Dũng tại Khóa họp lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG.
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Dương Chí Dũng tại Khóa họp lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG.
Lên top