Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết Việt Nam đề xuất

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. Ảnh: TTXVN
Lên top