Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội: Miễn nhiệm, kiện toàn 7 chức danh

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các trưởng, phó ban chuyên trách vừa được kiện toàn. Ảnh: HK
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các trưởng, phó ban chuyên trách vừa được kiện toàn. Ảnh: HK
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các trưởng, phó ban chuyên trách vừa được kiện toàn. Ảnh: HK
Lên top