Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định việc rút tên của người ứng cử

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Sự/Vietnam+
Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Sự/Vietnam+
Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Sự/Vietnam+
Lên top