Hội đồng Bầu cử quốc gia nhất trí có 184 đơn vị bầu cử trong cả nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn
Lên top