Hội Báo toàn quốc 2018: “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới”

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - thăm gian trưng bày của Báo Lao Động tại Hội Báo chiều 16.3. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - thăm gian trưng bày của Báo Lao Động tại Hội Báo chiều 16.3. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - thăm gian trưng bày của Báo Lao Động tại Hội Báo chiều 16.3. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top