Hội An - Quảng Nam: Mỗi lần không quá 20 khách được qua Chùa Cầu