Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội An, Quảng Nam: Loa phát thanh phường bị chèn sóng, phát ra ngôn ngữ lạ