Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Học viên cai nghiện Đồng Nai đốt phá trại, cả trăm người bỏ trốn