Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Khoa Báo chí lấy cao nhất 23 điểm

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: C.N
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: C.N
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: C.N
Lên top