Học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Học từ những điều bình dị nhất

Các khách mời tham gia giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ảnh: P.V
Các khách mời tham gia giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ảnh: P.V
Các khách mời tham gia giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ảnh: P.V
Lên top