Học theo Bác từ những việc làm đơn giản, những hành động cụ thể

GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.
Lên top