Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Học sinh Việt Nam giành giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU 46