Học sinh Trường Amsterdam trổ tài làm thí nghiệm khoa học “chơi với lửa”

Các thí nghiệm khoa học thú vị được thực hiện dưới hình thức tương tác.
Các thí nghiệm khoa học thú vị được thực hiện dưới hình thức tương tác.
Các thí nghiệm khoa học thú vị được thực hiện dưới hình thức tương tác.
Lên top