Học sinh hào hứng trải nghiệm cứu hộ, cứu nạn tại triển lãm quốc tế về phương tiện PCCC