ĐẤU TRANH CHỐNG TIN THẤT THIỆT, XẤU ĐỘC:

Học sinh cần được hướng dẫn văn hóa sử dụng mạng xã hội

TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý - Giáo dục Hà Nội. Ảnh Q.H
TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý - Giáo dục Hà Nội. Ảnh Q.H
TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý - Giáo dục Hà Nội. Ảnh Q.H
Lên top