Học giả cảnh báo về phát triển "chiến thuật vùng xám" ở Biển Đông

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 đã bế mạc chiều tối 7.11. Ảnh: scsc11.
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 đã bế mạc chiều tối 7.11. Ảnh: scsc11.
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 đã bế mạc chiều tối 7.11. Ảnh: scsc11.
Lên top