Hoạt động năm ASEAN 2020 tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Ảnh: BNG.
Lên top