Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoang tàn “khu du lịch ma” ven biển Kê Gà