Hoang tàn di tích lịch sử “biệt thự” của em trai Ngô Đình Diệm

Tọa lạc tại ấp Ngũ Tây (làng An Cựu), nay là phường An Tây (TP.Huế), khu biệt thự của Ngô Đình Cẩn (1912-1964) trước đây là của một người Sài Gòn tên là Bát Tấn sở hữu.
Tọa lạc tại ấp Ngũ Tây (làng An Cựu), nay là phường An Tây (TP.Huế), khu biệt thự của Ngô Đình Cẩn (1912-1964) trước đây là của một người Sài Gòn tên là Bát Tấn sở hữu.
Tọa lạc tại ấp Ngũ Tây (làng An Cựu), nay là phường An Tây (TP.Huế), khu biệt thự của Ngô Đình Cẩn (1912-1964) trước đây là của một người Sài Gòn tên là Bát Tấn sở hữu.
Lên top