"Hoàn thiện thể chế pháp luật thời đại 4.0 là vô cùng quan trọng"

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội thảo. Ảnh PV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội thảo. Ảnh PV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội thảo. Ảnh PV
Lên top