Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết xác nhận tư cách người trúng cử ĐBQH khoá XV

Phiên họp thứ 4 của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ảnh: Chiến Thắng
Phiên họp thứ 4 của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ảnh: Chiến Thắng
Phiên họp thứ 4 của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ảnh: Chiến Thắng
Lên top