Hoàn thiện các phương án nhân sự tại Hội nghị Trung ương 15

Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho biết các nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới được giới thiệu, biểu quyết với sự nhất trí cao. Ảnh: TTXVN.
Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho biết các nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới được giới thiệu, biểu quyết với sự nhất trí cao. Ảnh: TTXVN.
Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho biết các nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới được giới thiệu, biểu quyết với sự nhất trí cao. Ảnh: TTXVN.
Lên top