Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng:

Hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ "đại án" trong năm 2020

Toàn cảnh phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương. Ảnh: BNCTW
Toàn cảnh phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương. Ảnh: BNCTW
Toàn cảnh phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương. Ảnh: BNCTW
Lên top