Hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự hội nghị APPF-26

Việt Nam ký tuyên bố chung. Ảnh: TTXVN
Việt Nam ký tuyên bố chung. Ảnh: TTXVN