Hoan nghênh chủ đề Việt Nam thúc đẩy trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì Họp báo quốc tế trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì Họp báo quốc tế trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì Họp báo quốc tế trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top