Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm: Không bao che người tu hành vi phạm giáo luật

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ĐBQH Đoàn TP Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ĐBQH Đoàn TP Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ĐBQH Đoàn TP Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn
Lên top