Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Họa sĩ một chân đi đánh dậm và những bức tượng gây nhiều sửng sốt