Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.
Lên top