Hỗ trợ ngư dân tham gia bầu cử ở Trường Sa

Ngư dân đánh bắt ở khu vực đảo Trường Sa có thể tham gia bầu cử tại 21 tổ bầu cử tại các đảo ngày 16.5. Ảnh: Phương Linh
Ngư dân đánh bắt ở khu vực đảo Trường Sa có thể tham gia bầu cử tại 21 tổ bầu cử tại các đảo ngày 16.5. Ảnh: Phương Linh
Ngư dân đánh bắt ở khu vực đảo Trường Sa có thể tham gia bầu cử tại 21 tổ bầu cử tại các đảo ngày 16.5. Ảnh: Phương Linh
Lên top