Hỗ trợ hơn 8,8 tỉ đồng kinh phí thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC

Covivac là vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: ĐVCC
Covivac là vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: ĐVCC
Covivac là vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: ĐVCC
Lên top