Hỗ trợ hơn 72 triệu đồng cho 3 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ