Hỗ trợ hơn 4.880 tấn gạo cho 3 tỉnh Hoà Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng do dịch

Hỗ trợ hơn 4.880 tấn gạo cho 3 tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng. Ảnh LDO
Hỗ trợ hơn 4.880 tấn gạo cho 3 tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng. Ảnh LDO
Hỗ trợ hơn 4.880 tấn gạo cho 3 tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng. Ảnh LDO
Lên top