Hỗ trợ 600 triệu đồng cho 2 tỉnh Sơn La, Yên Bái

Hậu quả của trận lũ quét kinh hoàng tràn qua tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải. Ảnh: Cường Ngô
Hậu quả của trận lũ quét kinh hoàng tràn qua tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải. Ảnh: Cường Ngô
Hậu quả của trận lũ quét kinh hoàng tràn qua tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải. Ảnh: Cường Ngô