Hỗ trợ 4 tỉ cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao số tiền hỗ trợ 4 tỉ đồng cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Quang Vinh
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao số tiền hỗ trợ 4 tỉ đồng cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Quang Vinh
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao số tiền hỗ trợ 4 tỉ đồng cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Quang Vinh
Lên top