Hỗ trợ 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc mỗi tỉnh 5 tỉ đồng chống dịch

Ông Nguyễn Hữu Dũng trao số tiền ủng hộ 5 tỉ đồng cho tỉnh Bắc Ninh để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quang Vinh
Ông Nguyễn Hữu Dũng trao số tiền ủng hộ 5 tỉ đồng cho tỉnh Bắc Ninh để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quang Vinh
Ông Nguyễn Hữu Dũng trao số tiền ủng hộ 5 tỉ đồng cho tỉnh Bắc Ninh để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quang Vinh
Lên top