Hỗ trợ 140.000 tỉ cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19

Thường vụ Quốc hội xem xét miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Hùng
Thường vụ Quốc hội xem xét miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Hùng
Thường vụ Quốc hội xem xét miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Hùng
Lên top