Hồ sơ vụ MobiFone mua cổ phần AVG: Bộ Công an nói phải thực hiện theo quy trình!

TTCP kiến nghị chuyển hồ sơ vụ mua bán cổ phần giữa MobiFone và AVG sang Bộ Công an để điều tra, làm rõ - Ảnh: Minh Chiến
TTCP kiến nghị chuyển hồ sơ vụ mua bán cổ phần giữa MobiFone và AVG sang Bộ Công an để điều tra, làm rõ - Ảnh: Minh Chiến
TTCP kiến nghị chuyển hồ sơ vụ mua bán cổ phần giữa MobiFone và AVG sang Bộ Công an để điều tra, làm rõ - Ảnh: Minh Chiến
Lên top