Hồ chứa nước Buôn La Bách (Phú Yên): Nước thấm qua mái hạ lưu nhiều và lan rộng

Hồ chứa nước Buôn La Bách. Ảnh: P.S
Hồ chứa nước Buôn La Bách. Ảnh: P.S
Hồ chứa nước Buôn La Bách. Ảnh: P.S
Lên top