Nhân chứng 75 năm Quốc khánh 2.9:

Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (bên phải ảnh) trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Chính Thắng. Ảnh: Duy Khánh
Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (bên phải ảnh) trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Chính Thắng. Ảnh: Duy Khánh
Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (bên phải ảnh) trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Chính Thắng. Ảnh: Duy Khánh
Lên top