Hồ Chí Minh - Hiện thân của những điều kỳ diệu

Nắng sớm Ba Đình. Ảnh: Sơn Tùng
Nắng sớm Ba Đình. Ảnh: Sơn Tùng
Nắng sớm Ba Đình. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top