Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào lăng viếng Lãnh tụ V.I. Lenin

Lên top