Hình ảnh Thủ tướng Kim Nhật Thành thăm hữu nghị Việt Nam năm 1958

Ngày 28.11.1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27.11 đến 3.12.1958. Ảnh: TTXVN
Ngày 28.11.1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27.11 đến 3.12.1958. Ảnh: TTXVN
Ngày 28.11.1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27.11 đến 3.12.1958. Ảnh: TTXVN
Lên top